Mountain, Travel

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีพื้นที่ครอบคลุมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ของอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และรวมไปถึงอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2541 ศูนย์อุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านได้ส่งเอกสารถึงกรมป่าไม้โดยแจ้งว่าพบพื้นที่ป่าห้วยแม่คะนิ้ง ป่าน้ำสา ป่าสาคร และป่าฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้จำนวนมาก พวกเขาเชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมได้ และพื้นที่เหล่านั้นก็มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นจึงขอให้กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเริ่มการพัฒนา

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติขุนสถานเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแนวสันเขาของดอยแปรเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน มีลำธารและลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำหลายสาย เช่น น้ำสา น้ำถา น้ำแหง น้ำแม่สาคร เป็นต้น ดอยที่สำคัญ เช่น ดอยกู่สถาน มีความสูง 1,630 เมตร ดอยแปรเมือง มีความสูง 1,395 เมตร ดอยขุนห้วยฮึก มีความสูง 1,233 เมตร ดอยแม่จอก มีความสูง 1,424 เมตร และดอยที่สูงที่สุดคือ ดอยภูคา สูง 1,728 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติขุนสถานแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลภูมิอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2540 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี วัดได้ 1,194 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเดือนพฤษภาคม 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมกราคม 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 27 องศาเซลเซียส

อุทยานแห่งชาติขุนสถานอุทยานแห่งชาติขุนสถานอุทยานแห่งชาติขุนสถานอุทยานแห่งชาติขุนสถาน


พืชพรรณและสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติขุนสถานสามารถจำแนกสังคมพืชออกได้เป็น
ป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ตามสันเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป เช่น บริเวณดอยขุนห้วยย่าทาย ดอยขุนห้วยหก ดอยขุนสถาน มีพันธุ์ไม้และพืชพื้นล่าง ได้แก่ ก่อ สารภีดอย พะวา จำปีป่า เหมือด กำยาน เฟิน และปรงป่า และทีเฟริ์น

ป่าสนเขา ขึ้นกระจายตามยอดเขาที่ความสูงประมาณ 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล เช่น บนดอยจวงปราสาท ดอยแปรเมือง มีอาณาบริเวณไม่กว้างนัก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก สนสองใบ สนสมใบ เหียง และพะยอม ป่าดิบแล้ง พบกระจายอยู่ทั่วไป สภาพป่ามีความชื้นสูง สภาพป่ารกทึบ มีพันธุ์ไม้และพืชพื้นล่างได้แก่ ยางปาย ยมหิน ม่วงก้อม ชมพูป่า เขืองแข้งม้า และหนามเล็บเหยี่ยว

ป่าเบญจพรรณ พบกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 250-1,00 เมตร ชนิดไม้และพืชพื้นล่างที่พบได้แก่ ประดู่ ชิงชัน เก็ดแดง เก็ดดำ รกฟ้า มะเฟืองช้าง ตะแบกเลือด ปู่เจ้า มะกอกเกลื้อน ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง เห็ดจั่น เห็ดมัน เห็ดซาง และเห็ดขอน และ ป่าเต็งรัง พบตามสันเขาที่มีความสูงระหว่าง 700-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้และพืชพื้นล่างที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พะยอม มะม่วงหัวแมงวัน กระโดน ติ้ว กระท่อมหมู ปรง เห็ดไข่ห่านเหลือง และเห็ดขมิ้นใหญ่ เป็นต้น

ป่าดิบชื้น ขึ้นอยู่ตามริมห้วย พบกระจายอยู่ทั่วไป แต่เป็นบริเวณไม่กว้างนัก พันธุ์ไม้และพืชพื้นล่าง ได้แก่ ตะเคียนทอง ยมหอม เชียด เลือดม้า กระทุ่มบก ลำพูป่า เฟิน ผักกูด กีบแรด บอน เห็ดแดง และเห็ดขมิ้นน้อย และยังพบกล้วยไม้นานาชนิด เช่น สิงโตสยามฯ

สัตว์ป่าที่พบในอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ได้แก่ เสือโคร่ง หมีควาย กวางป่า เลียงผา หมูป่า ลิง อีเห็น หมูหริ่ง หมาหริ่ง กระต่ายป่า ตุ่น อ้น กระรอก นกขุนทอง นกแก้ว นกขมิ้น นกหัวขวาน นกแซงแซวหางบ่วง นกตะขาบทุ่ง แย้ ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแกป่า กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก ฯลฯ สำหรับในบริเวณแหล่งน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำสิริกิตติ์ มีปลาอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนแดง ปลาแรด ปลาชะโด ปลาไน ปลาช่อน ปลาบู่ทอง ปลาสลาก ปลาตะโกก ปลาหมอ และปลาสร้อย เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ดอยกู่สถาน เป็นดอยที่มีความสูงถึง 1,630 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศหนาวเย็นตลอดปี

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ดอยแม่จอก เป็นยอดดอยที่มีความสูง 1,424 เมตรจากระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ตากอากาศและจุดชมทิวทัศน์ มีวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน สามารถมองเห็นความงดงามของดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและทะเลหมอกที่เป็นผืนขนาดใหญ่กว้างไกลสุดสายตา

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

น้ำตกขุนลี เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 100 เมตร อยู่บริเวณดอยกู่สถาน การเดินทางไม่สะดวก ต้องเดินเท้าผ่าดงทาก ประมาณ 4 ชั่วโมง จึงจะถึงตัวน้ำตก

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ถ้ำละโอ่ง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1.8 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีลำธารไหลผ่าน และมีหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

น้ำน่านตอนบนเขื่อนสิริกิตติ์ มีความสวยงามของธรรมชาติและทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำ ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาว สามารถล่องเรือหรือแพชมความสวยงามได้ และบางครั้งยังพบฝูงปลากระโดดเล่นน้ำและแหวกว่ายอยู่กลางน้ำที่ใสสะอาดอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีจำนวน 3 ชั้น ความสูงรวมประมาณ 50 เมตร ตั้งอยู่บริเวณดอยแม่จอก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร

แน่นอนว่าอุทยานแห่งชาติขุนสถานเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการใช้เวลาช่วงวันหยุด คุณจะหลงรักทิวทัศน์ของภูเขาสูงรอบ ๆ ตัว หากคุณต้องการทราบกิจกรรมของคุณเมื่อคุณมาถึงสถานที่นี้เเล้ว การถ่ายภาพคือสิ่งที่แนะนำมากที่สุดเพราะวิวสวยอย่าบอกใครเชียว สามารถตั้งเต็นท์ของคุณเองหรือจะจองที่พักก็ได้ แต่ถ้าจะจองที่พัก เราขอแนะนำให้จองล่วงหน้า ไม่เช่นนั้นจะที่พักจะเต็ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ

เรื่องของอาหารการกิน เพื่อความสะดวกคุณควรเตรียมอาหารสำเร็จรูปสำหรับตัวเองด้วยเผื่อว่าคุณจะหิวกลางดึก และสุดท้าย หากต้องการมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆ เราขอแนะนำให้คุณตั้งเต็นท์เอง เพราะจะทำให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น คุณจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ และไม่ต้องกังวลกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก บริษัท ต่าง ๆ ให้บริการที่อุทยานแห่งชาติ: AIS, TRUE, DTAC และอื่น ๆ อีกมากมาย

แผนที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ที่อยู่: 3 Moo 3 San Tha, Na Noi District, Nan 55150

92.8 กิโลเมตร จากสนามบินจังหวัดน่าน

88.1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน

88.8 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดน่าน

168 กิโลเมตร จากอำเภอปัว 

176 กิโลเมตร จากอำเภอบ่อเกลือ

121 กิโลเมตร จากอำเภอสันติสุข

38.8 กิโลเมตร จากอำเภอนาน้อย

47.5 กิโลเมตร จากอำเภอนาหมื่น

โทร: 087-173-9549

ที่มา: https://mychiangmaitour.com/khun_sathan_national_park/ / https://facebook.com/อุทยานแห่งชาติขุนสถาน-จังหวัดน่าน-2007462369541059/