ไหว้พระ เข้าวัด

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว 2กม. สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี…

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ…

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็น เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบที่ถูกค้นพบบริเวณซากวิหาร ในปี พ.ศ. 2407 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช…

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นวัดที่สำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน วิหารมีลักษณะสำคัญคือโบสถ์และอุโบสถสร้างเป็นอาคารเดียว วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1596 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ผู้สร้างวัด…